Leung韬

 
   

去过越南三次,还真没有试过这种游客专车

 
 
 
   

禄来拍禄来

 
 
 
   
4张

小城故事

 
 
 
   
8张

第三次踏入越南,第一个到达的城市又是首都河内,以前放眼望去,整个城市只见寥寥可数的一两栋高楼,短短的几年时间,现在整个城市多了很多高楼,也许过几年再来的时候,将是另一番新景象。

 
 
 
   
9张

Jesada technik museum in BangKok-part 2